Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมประจำเดือนแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ ...

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ...

พิธีทำบุญตักบาตร(อาหารสด) เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ...

รับเสด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ...

จังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ...

ประชุมคณะกรรมการ กลุ่มภารกิจ (Cluster) ด้านอุตสาหกรรม 4.0 ...

TOP