Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมทางวิชาการแก่แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ ...

ฝึกอาชีพหลักสูตรการทำขนมไทย(ทองม้วน, ขนมครก) ...

ให้ความรู้ในภารกิจของกระทรวงแรงงานณ ศูนย์ฝึกอาชีพและการเรียนรู้ ...

นัดพบแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...

ฝึกอาชีพหลักสูตรการทำน้ำมันสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ...

TOP