Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสาวรัตนา ทองกลับ

นางสาวรัตนา ทองกลับ

แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140

แผนที่ตั้ง

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

ข้อมูลประชาการและกำลังแรงงาน ประจำปี 2561

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 24 เม.ย. 2562

ข้อมูลประชาการและกำลังแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2561

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 24 เม.ย. 2562

ข้อมูลประชาการและกำลังแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2561

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 24 เม.ย. 2562

ข้อมูลประชาการและกำลังแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2561

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 24 เม.ย. 2562

ข้อมูลประชาการและกำลังแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2561

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 24 เม.ย. 2562
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

TOP