Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

การสังเกตุพฤติกรรมและธรรมชาติผู้ติดยาเสพติด ...

Mol-Thailand

เคล็ดลับการป้องกันตนเองจากยาเสพติด ...

Mol-Thailand

พิษ โทษ ภัย และผลกระทบจากยาสเสพติด ...

Mol-Thailand

แรงงานไทยอย่าตกเป็นเหยื่อ แอบอ้างสิทธิประโยชน์ต่างๆของไต้หวัน ...

TOP