Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ...

Mol-Thailand

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ...

Mol-Thailand

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง (ฉบับที่ 10) ...

TOP