Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยบริการตรวจสภาพรถ “ฟรี” ให้กับประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ...

จังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ...

ตรวจราชการของนางเพชรรัตน์ สินอวย ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ...

TOP