Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผลผู้ชนะกานเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

17 พฤศจิกายน 2565
TOP