Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยบริการตรวจสภาพรถ “ฟรี” ให้กับประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

pll_content_description

        วันที่ 11 เมษายน 2560เวลา 09.00 น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา นำโดยนางอรทัย สังข์ทองผู้อำนวยการการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา จัดหน่วยบริการตรวจสภาพรถ “ฟรี” ให้กับประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดบริการถนนสายบางปะหัน-นครหลวง ทางแยกไปสระบุรีมุ่งสู่สายอีสาน และมีนายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมเปิดหน่วยบริการ

TOP