Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education To Employment Vocational Booth Camp

pll_content_description

วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น นายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นางณัฐกฤตา ดาหาร นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education To Employment Vocational Booth Camp ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
TOP