Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมต้อนรับแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายประพนธ์ ศิลปรัศมี)

pll_content_description

     สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมต้อนรับ (นายประพนธ์ ศิลปรัศมี) แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   

       

     

 

 

TOP