Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีวางพานพุ่มวันชนะศึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

pll_content_description

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. นายนิวัตน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม และบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายพระราชกุศลถวาย เนื่องในวันชนะศึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ค่ายโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการของสำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีดังกล่าว

 

TOP