Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีวางพวงมาลา ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหาร อาสาสงครามโลกครั้งที่1 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ทหารอาสา ฆน้าโรงงานซ่อมยาง กองโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและข้าราชการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

 

TOP