Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

pll_content_description

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี เป็นประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและถวายผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ อนุโมทนา กรวดน้ำรับพร จากนั้นพระสงฆ์และสามเณร 57 รูปออกรับบิณฑบาต ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

TOP