Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฝึกอาชีพหลักสูตรการทำน้ำมันสมุนไพร เพื่อสุขภาพ

pll_content_description

        วันที่ 5 – 8มิถุนายน 2560สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินโครงการสาน – สร้าง – เสริมสุขแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมแรงงานนอกระบบให้เข็มแข็ง จัดฝึกอาชีพหลักสูตรการทำน้ำมันสมุนไพร เพื่อสุขภาพ (น้ำมันตะไคร้หอมกันยุง, น้ำมันเขียวเสลดพังพอน,น้ำมันเหลืองนวดตัว, น้ำมันหม่องเสลดพังพอน) ณ อาคารศูนย์การดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ในชุมชนตำบลพระแก้วอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 18 คน

TOP