Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมประจำเดือนแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ ประจำเดือนมีนาคม 2561

pll_content_description

       วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมประจำเดือนแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ ประจำเดือนมีนาคม 2561 พร้อมเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงานให้อาสาสมัครแรงงานรับทราบและปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น

TOP