Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมเป็นเกียรติในงานวันวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 12.30 น. นายประพนธ์  ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน นักเรียนโรงเรียนต่างๆ รอบนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคและใกล้เคียง
ณ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

TOP