Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้าน ยาเสพติด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2561

pll_content_description

        วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 16.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้าน ยาเสพติด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายประพนธ์ ศิลปรัศมี) เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมดังกล่าว

 

TOP