Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมการประกวดผลงานจัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2560

pll_content_description

       วันที่ 7 มีนาคม 2560 นายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางรัชภร อนุโรจน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวธาริณี ทิพยรัตน์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการประกวดผลงานจัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ในการประกวดครั้งนี้ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการเข้าร่วมประกวด จำนวน 1 แห่ง คือ บริษัท ดีซี เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด

 

TOP