Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมประจำเดือนแกนนำและรองแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

pll_content_description

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมประจำเดือนแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ/รองแกนนำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 พร้อมเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงานให้อาสาสมัครแรงงานรับทราบและปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมบึงพระราม
ชั้น 1 (อาคาร 4 ชั้น) ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

TOP