Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นัดพบแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

pll_content_description

       สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน” วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ชั้น 2 หน้า The Hall

TOP