Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าด้นมือ

pll_content_description

        วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มอาชีพตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพกลุ่มอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ พัฒนาทักษะฝีมือการทำผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าด้นมือ โดยจัดกิจกรรมระหว่าง วันที่ 3 – 7 , 10 – 12 มิถุนายน 2562 ณ วัดศรีโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  

 

 

TOP