Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

pll_content_description

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้จุดเทียนส่งต่อให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาคม มูลนิธิ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชน พร้อมกับยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 57 วินาที ร่วมรับชมวีดิทัศน์ “ปิยมหาราชรำลึก” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

TOP