Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานพิธี “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ”

pll_content_description

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายนางเพ็ญศิริ ประไพพิทยาคม นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ร่วมงานพิธี “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ” สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 51 พรรษา 3 มิถุนายน 2562 โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ คลองทับน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

TOP