Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

pll_content_description

       วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2562 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ เป็นประธานในพิธี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมกับเทศบาลมหาพราหมณ์ เป็นเจ้าภาพในการถวายภัตตาหารเพล ถวายพระภิกษุสงฆ์ และพระพี่เลี้ยง จำนวน 180 รูป ณ วัดมเหยงค์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา       


TOP