Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุทยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม  2562 เวลา 13.30 น. นายภานุ  แย้มศรี  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุทยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา) โดยมีนายประพนธ์   ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและข้าราชการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

TOP