ข่าวเด่น

นัดพบแรงงานประจำเดือนมกราคม 2562

ตำแหน่งงานว่างงานนัดพบแรงงาน ประจำเดือน มกราคม 2562 ณ ศุนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562

 

ภาพข่าว: 

JOB READY CENTER

 

ภาพข่าว: 

ข่าวสารและตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561

 

ภาพข่าว: 

ร่วมเป็นเจ้าภาพการพบปะหารือระหว่างส่วนราชการและทุกภาคส่วนในจังหวัด “สภากาแฟ แบบไม่เป็นทางการ”

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 07.00 น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเจ้าภาพการพบปะหารือระหว่างส่วนราชการและทุกภาคส่วนในจังหวัด “สภากาแฟ แบบไม่เป็นทางการ” ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเรวัติ ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการพร้อมเจ้าหน้าที่ในจังหวัดร่วมพบปะหารือ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา

 

ภาพข่าว: 

บริการกระทรวงแรงงาน Smart Labour 3

 

ภาพข่าว: 

ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน มกราคม 2561

 

ภาพข่าว: 

สััญญาประชาคม สร้างความสามัคคีปรองดองงในสังคม

 

ภาพข่าว: 

ขอเชิญเที่ยวงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

ระหว่างวันที่ 15 - 24 ธันวาคม 2560

ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

พบกับกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

ภาพข่าว: 
Syndicate content