ข่าวเด่น

ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน มกราคม 2561

 

ภาพข่าว: 

สััญญาประชาคม สร้างความสามัคคีปรองดองงในสังคม

 

ภาพข่าว: 

ขอเชิญเที่ยวงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

ระหว่างวันที่ 15 - 24 ธันวาคม 2560

ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

พบกับกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

ภาพข่าว: 

ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

 

ภาพข่าว: 

ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ตุลาคม 2560

 

ภาพข่าว: 

ข่าวสารด้านแรงงาน

 

ภาพข่าว: 

ข่าวสารและตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน กันยายน 2560

 

 

ภาพข่าว: 

ข่าวสารและตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560

 

ภาพข่าว: 

การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา

กระทรวง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงาน ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เป็นผลให้ผู้ประกอบการ/นายจ้าง ที่มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา ทำงานอยู่ด้วยแบบไม่ถูกต้อง  สามารถดำเนินการได้ดังนี้

 

ภาพข่าว: 
Syndicate content