ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 5 ก.ย. 62 เวลา 10.00 น. นายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสุพรรณภูมิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการให้กับ 4 บริษัท ที่ให้ความสำคัญ ในการชำระเงินสมทบถูกต้อง ครบถ้วน โดยหลังจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้นำทีมคณะอนุกรรมการประกันสังคมฯ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสังคมในการรักษาพยาบาล เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 29 ปี ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัว นอกจากนี้แล้ว ยังได้ถือโอกาสในการชี้แจงถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการรักษาพยาบาล และข้อกำหนดในการใช้สิทธิ์ประกันสังคมตามมาตราต่างๆ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยได้ปฏิบัติตนได้อยากถูกต้องตามสิทธิที่จะได้รับ