ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนธันวาคม 2560

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนธันวาคม 2560 (ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น