ประชุมประจำเดือนแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ ประจำเดือนธันวาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพรนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมประจำเดือนแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ ประจำเดือนธันวาคม 2560 พร้อมเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงานให้อาสาสมัครแรงงานรับทราบและปฏิบัติงาน ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น