โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดประชุมอาสาสมัครแรงงาน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อชี้แจงให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ณ ศูนย์ขายสินค้ามือ 2 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา