วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ คลองชลประทาน 3 ขวา (คลองหอก) หน้าโรงแรมกนกอุดมเพลส 3 อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดย นายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม