ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของในวันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของในวันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนการออกร้านกาชาดของสำนักงาน เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดหารายได้ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติและกิจกรรมสาธารกุศลต่างๆ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา