ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561