ให้ความรู้การประกันสังคม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ (ผู้ประกันตนมาตรา 40)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. กลุ่มแกนนำอาสาสมัครแรงงานอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการให้ความรู้การประกันสังคม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ (ผู้ประกันตนมาตรา 40) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายประพนธ์ ศิลปรัศมี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ความรู้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ (ผู้ประกันตนมาตรา 40)" ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับฟังการบรรยายทั้งสิ้น จำนวน 40 คน