ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม. สัญจร) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในวันที่ 19 กันยายน 2560 พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะเดินทางมาประชุมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ครม.สัญจร) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมต้อนรับ  และร่วมตักบาตร ณ วัดมหาธาตุ นั่งรถรางชมเกาะเมือง ประชุมคณะรัฐมนตรี ณ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา