คัดกรองนายจ้างลูกจ้างต่างด้าว

สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมคัดกรองนายจ้างลูกจ้างต่างด้าวระหว่างวันที่ 8 - 29 สิงหาคม 2560