พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.45 – 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์) เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายประพนธ์ ศิลปรัศมี) และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมพิธีดังนี้

1. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา

 

 

2. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

 

 

 

3. กิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

- กิจกรรมปล่อยปลา

 

 

- กิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระ

 

 

 4. กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ และขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ