ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2560