สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานการณ์แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

  ปี 2562

ไตรมาส 1/2562

ไตรมาส 2/2562

ไตรมาส 3/2562

ไตรมาส 4/2562

รายปี 2562

  ปี 2561

ไตรมาส 1/2561

ตรมาส 2/2561

ไตรมาส 3/2561

ไตรมาส 4/2561

รายปี 2561

 

 ปี 2560

ไตรมาส 1/2560

ไตรมาส 2/2560

ไตรมาส 3/2560

ไตรมาส 4/2560

รายปี 2560

 

 ปี 2559

ไตรมาส 1/2559

ไตรมาส 2/2559

ไตรมาส 3/2559

ไตรมาส 4/2559

รายปี 2559

 

 ปี 2558

ไตรมาส 1/2558

ไตรมาส 2/2558

ไตรมาส 3/2558

ไตรมาส 4/2558

รายปี 2558

 

 ปี 2557

ไตรมาส 1/2557

ไตรมาส 2/2557

ไตรมาส 3/2557

ไตรมาส 4/2557

รายปี 2557

 

 ปี 2556

ไตรมาส 1/2556

ไตรมาส 2/2556

ไตรมาส 3/2556

ไตรมาส 4/2556

รายปี 2556

 

 ปี 2555

ไตรมาส 1/2555

ไตรมาส 2/2555

ไตรมาส 3/2555

ไตรมาส 4/2555

รายปี 2555

 

 ปี 2554

ไตรมาส 1/2554

ไตรมาส 2/2554

ไตรมาส 3/2554

ไตรมาส 4/2554

รายปี 2554

 

 ปี 2553

ไตรมาส 1/2553

ไตรมาส 2/2553

ไตรมาส 3/2553

ไตรมาส 4/2553

 

 ปี 2552

ไตรมาส 1/2552

ไตรมาส 2/2552

ไตรมาส 3/2552

ไตรมาส 4/2552

ไฟล์แนบขนาด
สถานการณ์แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาส 2-62.pdf6.06 MB