แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน

การดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานต้องส่ง ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของอาสาสมัครแรงงานและหลักฐานการจ่ายเงินของอาสาสมัครแรงงาน ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

 

อสร.สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

ไฟล์แนบขนาด
4.แบบ สภ.1.pdf27.29 KB
5.หลักฐานการจ่ายเงิน.pdf18.1 KB