แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน

การดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานต้องส่ง ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของอาสาสมัครแรงงานและหลักฐานการจ่ายเงินของอาสาสมัครแรงงาน ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

 

อสร.สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

ไฟล์แนบขนาด
5.หลักฐานการจ่ายเงิน.pdf18.1 KB
4.แบบ สภ.1.pdf29.27 KB