แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน

การดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานต้องส่ง ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของอาสาสมัครแรงงานและหลักฐานการจ่ายเงินของอาสาสมัครแรงงาน ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

 

อสร.สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

ไฟล์แนบขนาด
หลักฐานการจ่ายเงินของอาสาสมัครแรงงาน.pdf18.77 KB
แบบรายงาน สภ.1.pdf28.47 KB