สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

นโยบายรัฐบาล

วาทะนายกรัฐมนตรี

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

Mobile Application
บริการด้านแรงงานบนมือถือ

      
ข่าวรับสมัครงานจากหน่วยงานราชการ

VDO ข่าวสาร

ที่นี่อยุธยา แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 มิถุนายน 2560

 

รมว.แรงงาน นำ ขรก. ขับเคลื่อน VisionEnds สู่เป้าหมาย เน้นการทำงานตามแนวทางประชารัฐ
 
 

Mobile Application "Smart Labour2"

 

แรงงาน 4.0

 

การคืนเงินภาษีของประเทศไต้หวัน

 

ข้อมูลด้านแรงงาน